ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε.

ΓΕΩΝΑΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΕΔΡΑ: ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΤΗΛ: 2410-921560

ΑΦΜ: 998892909 ΔΟΥ: Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 270800400000